Macarale forestiere- Echipament potrivit pentru fiecare provocare

Publicat pe 4 noiembrie 2020

Conceptul de gospodărire durabilă a resurselor naturale poate fi aplicat în silvicultură cu ajutorul unui factor important: valorificarea masei lemnoase extrase din fondul forestier în condiţii economice cât mai favorabile.

Printr-o valorificare corespunzătoare a masei lemnoase exploatate, în produse a căror valoare economică este ridicată, se asigură pe de o parte acoperirea cheltuielilor  necesare pentru administrarea pădurilor și pe de altă parte se răspunde unor nevoi ale societății privind necesarul de produse realizate din sau pe bază de lemn.

Realizarea, în condiţii optime, a obiectivelor exploatării pădurilor, a obiectivelor economice şi culturale, impun o structură a procesului de producţie adaptată condiţiilor de lucru şi concepţiei de organizare specifice. Ideea de bază este aceea de mecanizare, într-o proporţie cât mai mare a lucrărilor de exploatare şi de reducere la minimum a lucrărilor specifice desfăşurate în pădure. Doar în acest fel se poate răspunde eficient necesităţilor de rentabilizare a lucrărilor şi de diminuare a prejudiciilor.

Procesele tehnologice prin care se realizează exploatarea lemnului sunt: recoltarea,

colectarea, lucrările din platforma parchetului, transportul tehnologic, lucrările din centrele de sortare şi transportul comercial.

O grupă importantă de utilaje care constituie mijloace de mecanizare a încărcării și descărcării lemnului, folosite în platformele primare sunt macaralele forestiere, mașini de ridicat instalate temporar pe un teren, vehicul etc, care pe lângă ridicarea-coborârea sarcinii pot executa și o deplasare a acesteia, în plan orizontal.

Macarale forestiere – utilizare, productivitate și eficiență

Din punct de vedere al traiectoriei pe care o poate executa sarcina în plan orizontal, macaralele se împart în 3 categorii:

În sectorul forestier, macaralele rotitoare se folosesc cu precădere pentru încărcarea lemnului în vehiculele care îl transportă de la platforma primară la centrul de sortare și preindustrializare. Aceste macarale sunt montate direct pe vehicul și au cunoscut o evoluție rapidă atât în ceea ce privește construcția și modul de acționare, cât și în ceea ce privește capacitatea de ridicare.

În cazul macaralelor rotitoare montate pe autovehicule, calculul productivității capătă un caracter particular prin faptul că macaraua lucrează ca un subansamblu, specializat al autovehiculului. În cadrul ciclului de lucru, autovehiculul execută atât încărcarea și descărcarea lemnului în și din propria remorcă, cât și transportul lemnului de la platforma primară la centrul de sortare-preindustrializare. Este vorba, prin urmare, de o productivitate complexă, în care macaraua determină durata ciclului de lucru prin timpii de încărcare și descărcare a remorcii autovehiculului și prin timpul de instalare a macaralei.

Există o serie de factori determinanți ai productivității care țin numai de macara, care pot fi influențați în exploatare, cum ar fi: durata ciclului de lucru a macaralei, lungimea proiecției pe orizontală a brațului macaralei, în momentul când apucă sarcina din tason sau când o depune în stivă, randamentul realizării sarcinii utile a macaralei, timpul necesar pentru calarea picioarelor de sprijin ale macaralei sau randamentul total de folosire a timpului de lucru.

Macarale forestiere – ergonomie in utilizare

La începutul mecanizării erau folosite macarale a căror braț era alcătuit dintr-o construcție spațială de grinzi cu zăbrele și a căror acționare, în vederea rotirii, înclinării brațului și ridicării sarcinii, se făcea mecanic, printr-o transmisie, de la motorul autovehiculului pe care erau instalate. În prezent este generalizată acționarea hidraulică a acestor macarale, care este mult mai economică, ergonomică și mai eficientă.

Durata ciclului de lucru a macaralei poate fi scurtată pe seama îndemânării operatorului, a organizării șantierului (concentrarea materialului în platforma primară, ordonarea acestuia în tasoane etc.) și a caracteristicilor funcționale ale acesteia.

Greutatea sarcinii este determinată de lungimea proiecției pe orizontală a brațului macaralei, în momentul când apucă sarcina din tason sau când o depune în stivă. Cu cât acestea vor fi mai scurte, cu atât macaraua va putea ridica o sarcină mai grea determinând micșorarea corespunzătoare a numărului de cicluri necesare încărcării și descărcării.

Randamentul realizării sarcinii utile a unei macarale poate să crească pe seama îndemânării operatorului, prin manevrarea la fiecare ciclu, a unei sarcini cât mai apropiate de cea nominală, pentru o lungime determinată a proiecției pe orizontală.

Acționarea în vederea măririi randamentului de folosire a timpului de lucru prin organizarea bună a șantierelor de lucru, executarea riguroasă și impecabilă a întreținerilor tehnice și reparațiilor în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, dotarea fiecărui centru de sortare și preindustrializare a lemnului cu un număr de utilaje corespunzător traficului anual de lemn etc. sunt printre cele mai eficiente măsuri în vederea măririi randamentului de folosire a timpului de lucru.

Macarale Binderberger – o solutie eficienta

Macaralele forestiere Binderberger, sunt instrumente indispensabile pentru încărcarea-descărcarea lemnului din pădure și sunt disponibile atât în echipamentul standard clasic, cât și cu echipamente opționale. Acestea sunt produse de înaltă calitate și de înaltă performanță, cu câte 4 cilindri de pivotare, disponibile în mai multe modele a căror cuplu de pivotare este între 10 kNm și 22 kNm, cu o  întindere de la 5.3 m până la 9.5 m, cu extensie unică sau dublă telescopică, capacitate pompă între 30-45 l și 70-80 l, unghi de pivotare între 360 și 370 ° (care permite o rotire completă a pivotului) și capacitate de ridicare între 30 kNm și 61 kNm.

Echipamentele opționale care pot fi utilizate împreună cu macaralele Binderberger ca graifăr pentru lemn sau biomasă, control manetă transversală mecanică cu funcţie de rotire – piedestal, control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – piedestal, control EHC (Electro Hydraulic Control) cu joystick, control cablu, control EHC wireless radio, control EHC cu joystick) cu detectare sarcină cu control cablu, funcție hidraulică suplimentară, funcție hidraulică pentru detectare sarcină, pentru control EHC sau wireless, pe unitate, unitate răcire ulei 12 V, inclusiv termostat, troliu cablu control radio, cablu de 35 m, 1500 kg forță, tracțiune 6 mm, far de lucru (LED) instalat pe brațul principal sau far de lucru (LED) instalat pe brațul articulat, oferă personalizarea fiecărui produs în funcție de nevoile clientului.

Folosite împreună cu accesoriile disponibile ca ulei bio Arnica Extra+, osie acționare PTO (priză putere) BG4 cu unghi larg, 710 sau 1010 mm, și scaun înalt Binderberger (scaun și suport reținere pentru macara) vor fi cu siguranță mijloace de maximă eficiență economică și de protecție a mediului în spațiul forestier.

Toate utilajele marca Binderberger, inclusiv macaralele forestiere, respectă aplicarea în practică a principiilor și regulilor ergonomiei care asigură o corelare judicioasă a factorilor tehnologici, tehnici și economici cu cei antropomorfici, fiziologici, psihologici și sociologici, oferind posibilități de eliminare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, de reducere a oboselii fizice și a celei intelectuale, mărind corespunzător randamentul în muncă.

BIBLIOGRAFIE:

  1. Chiru, V. (1980): Utilaje pentru exploatări forestiere, Editura Didactică și Pedagogică, București.
  2. Oprea, I. (2008): Tehnologia exploatării lemnului, Editura Universității „Transilvania” din Brașov.
  3. Oprea, I., Borz, S.A. (2007): Organizarea șantierului de exploatare a lemnului, Editura Universității Transilvania din Brașov.
  4. Horodnic Sergiu (2003): Bazele expolatării lemnului, Editura Universității Suceava
  5. Horodnic Sergiu (2014): Sisteme tehnologice forestiere cu impact ecologic redus,    Editura Universității Suceava


Articole similare
AUSTROFOMA 2023 – Inovație și Sustenabilitate în Silvicultura Austriacă
7 august 2023

AUSTROFOMA 2023 – Inovație și Sustenabilitate în Silvicultura Austriacă

AUSTROFOMA este cea mai mare expoziție de mașini și echipamente forestiere din Austria, care se organizează o dată la patru ani. Anul acesta, AUSTROFOMA va avea loc între 26 și 28 septembrie 2023, la Stuhleck, în comuna Spital am Semmering. Acest loc a fost ales pentru că oferă condiții variate de teren, care permit utilizarea diferitelor tehnologii de recoltare a lemnului în condiții diferite.

(mai mult…)
Cele mai importante târguri forestiere europene în 2023
4 aprilie 2023

Cele mai importante târguri forestiere europene în 2023

În fiecare an, zeci de mii de oameni din întreaga lume se adună la târguri forestiere pentru a se informa cu privire la cele mai recente inovații în industria forestieră și pentru a împărtăși cele mai bune practici. Targurile forestiere reprezintă o oportunitate unică de a vedea cele mai recente tehnologii și echipamente, de a asista la demonstrații și de a participa la discuții cu experți din industrie.

(mai mult…)
Japa