POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SC ForstPan S.R.L.  

INTRODUCERE
Prezenta Politica de Confidentialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucram, modalitatea si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam si/sau dezvaluim date cu caracter personal si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica noastra de Confidentialitate detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dvs. de interes. Va rugam sa consultati si Termenii si Conditiile noastre disponibile la adresa www.masinisiutilajeforestiere.ro si Politica Cookie detaliata in acestea, in care se explica folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.  
CINE PRELUCREAZA DATELE DVS. CU CARACTER  PERSONAL   ForstPan S.R.L., cu sediul social in Scheia, str. Poligonului nr.5 , etaj 1, biroul 3, judetul Suceava, avand numar de Inregistrare la Registrul Comertului J33/ 738/2014, CUI 33543518 e-mail [email protected]  (ForstPan) este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.  
CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM 
Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include: Informatii de contact, cum ar fi numele dvs., denumirea postului, adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;Informatii comerciale suplimentare prelucrate in mod obligatoriu intr-un raport contractual cu ForstPan SRL, cum  ar fi ,  plati efectuate si detalii cu privire la contul bancar;  
CUM COLECTEAZA FORSTPAN  DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. in anumite imprejurari, inclusiv: In momentul in care solicitati furnizarea bunurilor sau prestarea serviciilor noastre;In momentul in care beneficiati de serviciile noastre de mentenanta;In momentul in care navigati, solicitati informatii sau interactionati pe website-ul nostru;In momentul in care va inscrieti sa primiti informari si oferte, din partea noastra; In anumite imprejurari, colectam date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursa terta. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la angajatorul dvs..  
TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operatiune care reprezinta o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar fara a se limita la colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos: Prelucrarea este necesara in vederea incheierii si/sau executarii unui contract cu dvs. sau angajatorul dvs.; Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale; Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale ForstPan, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dvs. fundamentale prevaleaza asupra acestor interese. Concret, datele sun prelucrate in baza interesului legitim al ForstPan de a-si proteja bunurile, respectiv de a-si imbunatati gama de servicii, si de a tine in permanenta clientii informati cu privire la evenimentele si promotiile sale, de a-si fideliza clientii si a le rasplati fidelitatea. Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dvs. prealabil si explicit; In orice moment, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul. In vederea retragerii consimtamantului dvs. pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in prealabil, va rugam sa ne comunicati un e-mail la adresa [email protected] sau sa ne comunicati o solicitare scrisa la adresa ForstPan SRL. In toate cazurile, consimtamantul va putea fi retras in acelasi mod in care a fost acordat. Puteti alege sa va retrageti consimtamantul privind materialele de marketing in orice moment, prin simpla accesare a link- ului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecarui newsletter. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, ForstPan SRL nu va mai permite prelucrarea datelor dvs. si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara in vederea furnizarii produselor si/sau prestarii serviciilor ForstPan SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, ForstPan SRL  va proceda la prelucrarea respectiva si va va informa in acest sens.  
IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Va putem folosi datele cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri :  Furnizarea bunurilor sau prestarea serviciilor solicitate -ForstPan ; Solutionarea oricaror cereri si /sau reclamatii cu privire la serviciile prestate; Protejarea si administrare a bunurilor apartinand ForstPan Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor) Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dvs.; Sondaje in randul clientilor si analiza de piata Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediile noastre, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme; In scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele noastre; In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.  
In cazul in care ne-ati acordat expres consimtamantul dvs., va putem prelucra datele cu caracter personal si in urmatoarele scopuri: Comunicarea cu dvs. prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent in ceea ce priveste ForstPan, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile si produsele ForstPan, precum si evenimente si proiecte ForstPan ( marketing direct);   Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze alte profiluri decat cele descrise mai sus.
PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Va putem partaja datele cu caracter personal in urmatoarele imprejurari: Daca sunteti client ForstPan, sau sunteti contractat de/sau un agent al  ForstPan, va putem divulga datele cu caracter personal catre: [producatorii pe care ForstPan ii reprezinta pe piata din Romania sau colaboratorii cu care ForstPan are incheiate contracte de reprezentare]De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de reglementare sau avocati sau alte persoane daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de solutionare alternativa, confidentiala a diferendelor; Putem folosi date cu caracter personal agregate si statistici in scopul monitorizarii folosirii website-ului ForstPan.
De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre imputernicite – in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara ForstPan (cum ar fi societati de leasing,…) in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre. ForstPan va pastra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dvs. cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii; Altfel, va vom divulga datele cu caracter personal doar cand ne instruiti sau ne acordati permisiunea, cand ni se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam astfel, sau astfel cum se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau infractionale.
DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE
In cazul in care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariatii dvs., sau o persoana cu care aveti relatii profesionale), trebuie sa va asigurati ca aveti dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta Politica de Confidentialitate. In special, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele diverse tratate in prezenta Politica de Confidentialitate, asa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).  
PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor nostri sau in format tiparit. Am adoptat toate masurile ce se impun, atat cu privire la persoanele care intra in contact cu datele, spatiile in care sunt prelucrate datele, cat si cu privire echipamentele tehnice utilizate in legatura cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura ca datele sunt prelucrate in siguranta, cu asigurarea confidentialitatii acestora si impiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.  ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre ForstPan, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail la [email protected]  
CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
ForstPan a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si criteriilor prevazute pentru stergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si ForstPan nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom pastra datele dvs. cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre ForstPan a unui drept al dvs. sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta. Cu exceptia cazului in care ne solicitati in mod expres sa stocam datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului in care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apararea unui eventual drept in justitie fara perioada de pastrare, datele cu caracter personal vor fi sterse in termen de […] ani de la data la care au fost colectate.  
DREPTURILE DVS. IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:  
1. Dreptul de a cere ForstPan accesul la aceste date. Aveti dreptul de a obtine de la ForstPan o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la urmatoarele informatii: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate tertilor si cui, precum si perioada de stocare a acestor date. Va vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveti in ce priveste datale persoanale, drepturi detaliate in aceasta informare. Aveti dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervam dreptul de a percepe o taxa.Puteti solicita comunicarea informatiilor de mai sus in format electronic, situatie in care datele vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat de noi in mod curent, cu exceptia cazului in care solicitati comunicarea acestora in alt format.
2. Dreptul de a cere ForstPan rectificarea datelor. Aveti dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracte personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
3. Dreptul de a cere ForstPan stergerea datelor. Aveti dreptul de a cere ForstPan stergerea datelor personale care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar ForstPan are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive: Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrateVa exercitati dreptul de opozitie, in conditiile descrise la dreptul de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrareaVa exercitati dreptul de opozitie cu privire la utilizarea datelor dvs. in scopul marketingului directDatele cu caracter personal au fost prelucrate ilegalDatele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a operatorului in temeiul legislatiei europene sau nationale
4. Dreptul de a cere ForstPan restrictionarea prelucrarii 
Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in urmatoarele conditii: Daca contestati exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam exactitata datelordac prelucrarea este ilegala, si nu v-ati exercitat dreptul de stergere, aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrariidaca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatara, exercitarea sau apararea unui drept in instantain cazul in care v-ati opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii va vom informa inainte de ridicarea restrictiei.
5. Dreptul la opozitie In orice moment aveti dreptul din motive legate de situatia particulara in care va aflati, de a va opune prelucrarii datelor dvs. persoanale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu exceptia cazului in care avem motive legitime si imperoase, pe care le vom dovedi, care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si liberatilor dvs. sau daca scopul prelucrarii este constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, atunci cand scopul prelucrarii il reprezinta marketingul direrct, inclusiv la crearea de profiluri atunci cand masura este legata de marketingul direct respectiv. Atunci cand va opuneti prelucrarii, in conditiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.   Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, adresata ForstPan, la adresa [Scheia , str.Poligonului nr.5 ,jud. Suceava]. Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, aveti dreptul de inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.    ACTUALIZARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Prezenta Politica de Confidentialitate a fost actualizata in luna mai  2020. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dvs. cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate si/sau o vom pune la dispozitie in alt mod.  
CONTACT
Daca doriti sa ne contactati in legatura cu orice intrebari legate de prezenta politica de confidentialitate, precum si de prelucrarea datelor dvs., va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa [email protected] sau sa ne transmiteti solicitare scrisa la adresa Scheia , str.Poligonului nr.5 jud. Suceava
Japa